Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu rozpoczął starania zmierzające do otrzymania logo „Human Resources Excellence in Research”. Przyznawanie logo jest jednym z działań Komisji Europejskiej w ramach strategii Human Resources Strategy for Researchers, nakierowanej na zwiększanie atrakcyjności warunków pracy naukowców, zawartych w Europejskiej Karcie Naukowca i w Kodeksie postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych.