Lokalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE

Kontakt

Izabela Maciejowska tel. 61 856-94-07, budynek A, pokój 127
projekty międzynarodowe, projekty zamawiane
e-mail: izabela.maciejowska@ue.poznan.pl