France

Université de Bourgogne, Dijon i Auxerre

(umowa międzyuczelniana od roku 2004; w programie Erasmus od roku akademickiego 2004/2005)