W dniu 2 grudnia 2014 r. nastąpiło rozpoczęcie nowego cyklu spotkań realizowanych w ramach Otwartych Dyskusji Doktorskich, podczas których osoby ze stopniem naukowym doktora będą przekazywać swoje spostrzeżenia, sugestie i wskazówki związane z różnymi aspektami przygotowywania rozprawy doktorskiej. W trakcie spotkania dr Piotr Trąpczyński przedstawił prezentację pt. Pisanie pracy po angielsku - korzyści i wyzwania.    


W dniu 10 czerwca 2014 r. odbyło się spotkanie w ramach Otwartych Dyskusji Doktorskich, podczas którego mgr Andrzej Szymkowiak zaprezentował koncepcję rozprawy doktorskiej pt. Uwarunkowania procesu decyzji zakupowych konsumentów korzystających z portali zakupów grupowych. Moderatorem dyskusji była Pani dr hab. Barbara Borusiak, prof. nadzw. UEP, Kierownik Studiów Doktoranckich na Wydziale Zarządzania.


W dniu 9 października 2014 r. o godz. 11.00 w sali 236A odbyła się prezentacja przez mgr Michała Burzyńskiego wyników aktualnych badań prowadzonych w ramach rozprawy doktorskiej pt. Human capital, technological progress and migrations in a globalized economy, przygotowywanej na Uniwersytecie Katolickim Louvain w Louvain-la-Neuve i na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu, w formule PhD thèse en co-tutelle, pod kierunkiem naukowym prof. UCL Frédérica Docquier oraz prof. UEP Krzysztofa Malagi, tytuł wystąpienia: Trading Goods or Human Capital: the Winners and Losers from Economic Integration. Moderatorem dyskusji była Pan dr hab. Piotr Maćkowiak.


Idea Otwartych Dyskusji Doktorskich polega na stworzeniu forum dyskusyjnego, poświęconego debacie nad problemami naukowymi podejmowanymi przez słuchaczy stacjonarnych i niestacjonarnych studiów doktoranckich. Spotkania mają na celu pomoc młodym naukowcom w ukierunkowaniu ich aktywności naukowo-badawczej oraz zwiększenie wartości poznawczej prac doktorskich.               
Otwarte Dyskusje Doktorskie są organizowane przez Radę Doktorantów UEP we współpracy z Kierownikami Studiów Doktoranckich.