W celu organizacji otwartego spotkania doktoranckiego oraz uzyskania innych informacji na ten temat prosimy o kontakt mailowy z Przewodniczącym Rady Doktorantów.

Archiwum

 • październik 2015 r. Prezentacja koncepcji rozprawy doktorskiej (mgr Jacek Lewandowicz)
 • 22 czerwca 2015 r., godz. 18.00, sala 236A. Prezentacja koncepcji rozprawy doktorskiej (mgr Alicja Kuras)
 • 2 grudnia 2014 r., godz. 16.00, sala 236A - nowy cykl spotkań                                                                                                                               Prezentacja Pisanie pracy po angielsku - korzyści i wyzwania dr Piotr Trąpczyński
 • 9 października 2014 r., godz. 11.00, sala 236A                                                                                                                                                Prezentacja przez mgr Michała Burzyńskiego wyników aktualnych badań prowadzonych w ramach rozprawy doktorskiej pt. Human capital, technological progress and migrations in a globalized economy, przygotowywanej na Uniwersytecie Katolickim Louvain w Louvain-la-Neuve i na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu, w formule PhD thèse en co-tutelle, pod kierunkiem naukowym prof. UCL Frédérica Docquier oraz prof. UEP Krzysztofa Malagi, tytuł wystąpienia: Trading Goods or Human Capital: the Winners and Losers from Economic Integration
 • 10 czerwca 2014 r., godz. 16.00, sala 418 A
  Prezentacja koncepcji rozprawy doktorskiej pt. Uwarunkowania procesu decyzji zakupowych konsumentów korzystających z portali zakupów grupowych.
  mgr Andrzej Szymkowiak
 • 24 kwietnia 2013 r., godz. 17.00-18.30, sala 418 A
  Prezentacja koncepcji rozprawy doktorskiej pt. Czynniki międzysamorządowej współpracy samorządów lokalnych w Polsce.
  mgr Anita Perska
 • 15 stycznia 2013 r., godz. 15.00-16.30, sala 236 A
  Prezentacja koncepcji rozprawy doktorskiej pt. Determinanty efektywności zagranicznych inwestycji bezpośrednich w procesie umiędzynarodowienia polskich przedsiębiorstw 
  mgr Piotr Trąpczyński
 • 12 listopada 2012 r., godz. 17.30, sala 236 A
  Prezentacja koncepcji rozprawy doktorskiej pt. Koszty transakcyjne jako determinanta wyboru formy wejścia na rynki zagraniczne
  mgr Katarzyna Mroczek