IDEA


Celem Wydziałowego Seminarium Doktorskiego Wyzwania Gospodarki Międzynarodowej jest stworzenie możliwości do merytorycznej dyskusji i wymiany doświadczeń, jak również zacieśnienie więzi w środowisku naukowym Wydziału Gospodarki Międzynarodowej UEP. Uczestnictwo w Konferencji jest okazją do zaprezentowania przez doktorantów swoich osiągnięć naukowych z zakresu badań nad różnymi problemami gospodarki światowej.

Program konferencji obejmuje, oprócz referatów doktorantów, wykłady prof. dra hab. Macieja Żukowskiego, prof. zw. UEP i prof. dra hab. Tomasza Rynarzewskiego, prof. zw. UEP, którzy objęli patronat nad wydarzeniem.

Zgłoszenia wystąpień doktorantów mogą dotyczyć m.in. następujących
obszarów z zakresu biznesu międzynarodowego:
• międzynarodowych stosunków gospodarczych
• międzynarodowej konkurencyjności przedsiębiorstw, regionów i gospodarek
• strategii internacjonalizacji przedsiębiorstw
• międzynarodowych finansów przedsiębiorstw i rynków kapitałowych
• zarządzania przedsiębiorstwem międzynarodowym
• marketingu międzynarodowego
• logistyki międzynarodowej i zarządzania łańcuchem dostaw
• międzynarodowego biznesu turystycznego
• problematyki integracji europejskiej. 

Aktywny oraz bierny udział w Konferencji przeznaczony jest dla wszystkich słuchaczy studiów doktoranckich na Wydziale Gospodarki Międzynarodowej oraz dla osób z innych Wydziałów UEP, jeżeli ich problematyka badawcza wpisuje się w ramy merytoryczne Seminarium.


Publikacje


Wartością merytoryczną dla doktorantów będzie wydanie publikacji w czasopiśmie naukowym STUDIA OECONOMICA POSNANIENSIA (w j. polskim) oraz elektronicznej publikacji pokonferencyjnej w języku angielskim w formie WORKING PAPERS Wydziału Gospodarki Międzynarodowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.
       
Aktywny oraz bierny udział w Konferencji przeznaczony jest dla wszystkich słuchaczy studiów doktoranckich na Wydziale Gospodarki Międzynarodowej oraz dla osób z innych Wydziałów UEP, jeżeli ich problematyka badawcza wpisuje się w ramy merytoryczne Seminarium.

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Miejsce i terminy


Miejsce konferencji:
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
al. Niepodległości 10
Budynek Główny, sala: 236A

Termin konferencji: 22 listopada 2014 r.

Zgłoszenia udziału (czynnego i biernego) i abstrakty wystąpienia w języku polskim: termin wydłużony do 25 października 2014 r.
Akceptacja abstraktu: termin wydłużony do 1 listopada 2014 r.
Nadsyłanie artykułów w języku polskim lub angielskim (w zależności od rodzaju publikacji): do 31 grudnia 2014 r.

Na każde wystąpienie będzie przewidziane 15 minut, po których nastąpi 10 minut dyskusji.

Uwaga! Za przygotowanie artykułu w języku angielskim odpowiada Uczestnik Konferencji. Organizator nie zapewnia tłumaczenia i korekty językowej.

Załączone zgłoszenia udziału (czynnego i biernego), abstrakty i artykuły należy przesyłać na adres: seminarium_wgm@fnc.ue.poznan.pl

O wstępnym i ostatecznym zakwalifikowaniu prac doktoranci zostaną poinformowani indywidualnie.

Wzór abstraktu