Działalność naukowa Uczelni jest prowadzona w 49 katedrach, tworzących 5 wydziałów:
    Wydział Ekonomii - 13 katedr
    Wydział Gospodarki Międzynarodowej - 8 katedr
    Wydział Informatyki i Gospodarki Elektronicznej - 7 katedr
    Wydział Towaroznawstwa - 7 katedr
    Wydział Zarządzania - 14 katedr.

Kadrę naukowo-dydaktyczną Uczelni tworzy ponad 530 nauczycieli akademickich, w tym ponad 50 profesorów zwyczajnych i ponad 80 profesorów nadzwyczajnych.

Działalność naukowa Uczelni obejmuje szeroki obszar naukowo-badawczy, koncentrujący się na sześciu dyscyplinach naukowych:
    ekonomii,
    finansach,
    gospodarce międzynarodowej,
    informatyce,
    naukach o zarządzaniu,
    towaroznawstwie.

Obszary badawcze katedr i pracowników