Poprzez listę mailingową rozsyłane są wszelkie informacje i ogłoszenia związane ze studiami. Adres listy mailingowej: doktoranci@ue.poznan.pl. Aby zapisać się do listy dyskusyjnej należy wpisać swój e-mail do formularza.