Regulamin studiów doktoranckich (załączniki):


- Regulamin studiów doktoranckich na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu - załącznik do uchwały nr 20 (2015/2016) Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 25 września 2015 roku (obowiązuje od roku akademickiego 2015/2016)

- Regulamin studiów doktoranckich na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu - załącznik 1 do uchwały nr 73 (2013/2014) Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 25 kwietnia 2014 roku (obowiązuje od roku akademickiego 2014/2015)

- Regulamin studiów doktoranckich na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu - załącznik 1 do uchwały nr 118 (2012/2013) Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 26 kwietnia 2013 roku (obowiązuje od roku akademickiego 2013/2014)

- Regulamin studiów doktoranckich na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu - załącznik do uchwały nr 99 (2011/2012) Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 20 kwietnia 2012 roku (obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013) 

- Regulamin studiów doktoranckich w Akademii Ekonomicznej w Poznaniu - załącznik do uchwały nr 94 (2006/2007) Senatu z dnia 27 kwietnia 2007 (obowiązuje od roku akademickiego 2008/2007)


Program studiów doktoranckich:Pomoc materialna:


Zarządzenie nr 62/2015 w sprawie wprowadzenia Regulaminu pomocy materialnej dla doktorantów Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu

Ważne dokumenty do pobrania (załączniki):


- Uchwała nr 61 (2014/2015) Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 27 marca 2015 roku w sprawie reguł obliczania pensum oraz wynagradzania pracowników naukowo-dydaktycznych i dydaktycznych UEP za godziny ponadwymiarowe w roku akademickim 2015/2016


- Uchwała nr 62 (2014/2015) Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 27 marca 2015 roku w sprawie zasad wynagradzania pracowników Uniwersytetu Ekonomicznego niebędących pracownikami naukowo-dydaktycznymi lub dydaktycznymi oraz osób spoza Uniwersytetu Ekonomicznego za zajęcia dydaktyczne realizowane na studiach pierwszego stopnia, drugiego stopnia lub trzeciego stopnia (doktoranckich) w ramach umowy o dzieło oraz umowy-zlecenia w roku akademickim 2015/2016. 


- Uchwała nr 68 (2014/2015) Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 28 kwietnia 2015 roku 


- Uchwała nr 69 (2014/2015) Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 28 kwietnia 2015 roku. WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA I ROK STUDIÓW DOKTORANCKICH NA UNIWERSYTECIE EKONOMICZNYM W POZNANIU w roku akademickim 2015/2016


- Uchwała nr 93 (2014/2015) Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 22 maja 2015 roku
Archiwum (załączniki):


- Uchwała nr 68 (2013/2014) Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 25 kwietnia 2014 roku w sprawie wysokości pensum dydaktycznego nauczycieli akademickich, warunków jego obniżania oraz zasad obliczania godzin dydaktycznych w roku akademickim  2014/2015- Uchwała nr 69 (2013/2014) Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 25 kwietnia 2014 roku w sprawie reguł obliczania pensum oraz wynagradzania pracowników naukowo-dydaktycznych i dydaktycznych UEP za godziny ponadwymiarowe w roku akademickim 2014/2015


- Uchwała nr 70 (2013/2014) Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 25 kwietnia 2014 roku w sprawie zasad wynagradzania pracowników Uniwersytetu Ekonomicznego niebędących pracownikami naukowo-dydaktycznymi lub dydaktycznymi oraz osób spoza Uniwersytetu Ekonomicznego za zajęcia dydaktyczne realizowane na studiach I lub II stopnia w ramach umowy o dzieło oraz umowy-zlecenia w roku akademickim 2014/2015


- Uchwała nr 71 (2013/2014) Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu  z dnia 25 kwietnia 2014 roku WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA I ROK STUDIÓW DOKTORANCKICH NA UNIWERSYTECIE EKONOMICZNYM W POZNANIU w roku akademickim 2014/2015


- Uchwała nr 73 (2013/2014) Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 25 kwietnia 2014 roku

- Załącznik 1 do uchwały nr 73 (2013/2014) Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 25 kwietnia 2014 roku Regulamin studiów doktoranckich na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu


- Uchwała nr 87 (2013/2014) Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 30 maja 2014 roku w sprawie limitów przyjęć na stacjonarne i niestacjonarne studia doktoranckie w roku akademickim 2014/2015


- Uchwała nr 88 (2013/2014) Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 30 maja 2014 roku w sprawie harmonogramu rekrutacji na studia doktoranckie w roku akademickim 2014/2015