Najważniejsze informacje znajdują się na stronie Rezerwacja sal dydaktycznych, na której dodatkowo zamieszczono:
•    wykaz sal dydaktycznych,
•    informacje o wyposażeniu sal w urządzenia audiowizualne,
•    instrukcje dot. rezerwacji sal na konferencje.

Zarządzenie nr 87/2012 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie zasad korzystania z sal dydaktycznych przez organizacje studenckie i organizacje doktorantów Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu