W Poznaniu, na podstawie
uchwały Rady Miasta Poznania nr LIV/808/VI/2013 z dnia 9 lipca 2013 r.
doktorantom, z uczelni albo jednostek naukowych znajdujących się na terenie Poznania lub miejscowości objętych porozumieniami międzygminnymi przysługuje ulga 50% na podstawie ważnej legitymacji doktoranta.