Kierownikiem Studiów Doktoranckich

na Wydziale Ekonomii

od 1 września 2016 r. jest

Pani dr hab. Katarzyna SzarzecKatedra Makroekonomii i Badań nad Rozwojem

Collegium Altum przy ul. Powstańców Wielkopolskich 16 w Poznaniu, piętro 10, pokój 1015

tel. 61 854 36 29

e-mail : k.szarzec@ue.poznan.pl


Informacji o studiach doktoranckich na Wydziale Ekonomii udziela Dziekanat Wydziału Ekonomii ds. studiów doktoranckich (gmach główny, pok. 113) od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-14.00, w soboty zjazdowe w godz. 8.00-13.30

 
sprawy doktorantów prowadzi mgr Karolina Kubiak


Tel.  (61) 856-92-10,


e-mail: dwe-doktoranckie@ue.poznan.pl