Aktualności

I rok seminarium magisterskie prof. Zygmunta Waśkowskiego

odbędzie się 15 marca o godz. 16.15 w salce w czytelni czasopism, collegium altum, III piętro. 
Spotykamy się o 16.10 na parterze przy portierni.