W piątek 13 czerwca obchodziliśmy jubileusz Prof. Wacława Jarmołowicza. Kontynuator myśli Prof. Wacława Wilczyńskiego, wybitny ekonomista, który wsparł nas naukowo. Przed wielu laty to właśnie dzięki jego życzliwości i wsparciu jako Dziekana Wydziału Ekonomii mogła powstać Katedra Publicystyki Ekonomicznej
i Public Relations na Uniwersytecie Ekonomicznym Poznaniu. Pozwoliło to na prace naukowe i badawcze nad public relations z perspektywy ekonomii. W efekcie powstało wiele książek, publikacji, do światowej literatury wprowadzono polską koncepcję transformacyjnego public relations a mury uczelni opuściło setki absolwentów o specjalności PR. Nie bez znaczenia pozostaje fakt, że dzięki jego życzliwości i wsparciu naukowemu udało się z sukcesem przeprowadzić pierwszy przewód habilitacyjny z public relations na uczelni ekonomicznej. Panie Profesorze w imieniu swoim i wszystkich współpracowników za wszystko dziękujemy.
Prof. dr hab. Przemysław Deszczyński, Dr hab. Waldemar Rydzak, Dr hab. Jacek Trębecki, Dr hab. Izabela Janicka, Dr Krzysztof Gołata, Dr Katarzyna Andrzejczak