Katedra Strategii Marketingowych została utworzona na Wydziale Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Poznaniu w marcu 1995 roku.


Pierwszym kierownikiem Katedry był prof. dr hab. Henryk Mruk. W 2002 roku kierownictwo Katedry objęła prof. dr hab. Bogna Pilarczyk, która pełniła tą funkcję do września 2012 roku.

  
Obecnym kierownikiem jest dr hab. Zygmunt Waśkowski, prof. nadzw. UEP. Zespół pracowników naukowo-dydaktycznych KSM tworzą: 1 profesor, 7 doktorów habilitowanych, 4 doktorów, 4 magistrów.

  
Jako dydaktycy potrafimy budować znakomite relacje ze studentami, przekazując im nowoczesną wiedzę, inspirując ich do aktywnego kształtowania własnych ścieżek kariery zawodowej.

  
Jako naukowcy prowadzimy liczne badania, których wyniki upowszechniane są w postaci publikacji w kraju i zagranicą.

  
Mamy szeroko rozwinięte kontakty z praktyką gospodarczą, co pozwana nam skutecznie realizować funkcje dydaktyczne i badawcze.

  
KSM jest pomysłodawcą i koordynatorem specjalności Komunikacja w biznesie, która cieszy się bardzo dużym powodzeniem wśród studentów, a także organizatorem kilku studiów podyplomowych.