Katedra Strategii Marketingowych

Kontakt

Katedra Strategii Marketingowych

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

ul. Powstańców Wielkopolskich 16

61-895 Poznań

Sekretariat międzykatedralny

mgr Małgorzata Fraszewska

tel. 61-854-38-26

pok. 812

email: ksm@ue.poznan.pl