Aktualności

Nowe Nominacje


4 listopada br. podczas spotkania, na którym przedstawiono nową inicjatywę współpracy w ramach Regionalnego Projektu Edukacyjnego „Organizacja i zarządzanie prewencją społeczną”, Dziekan Wydziału Ekonomii dr hab. Kamilla Marchewka-Bartkowiak, prof. nadzw. UEP wraz z Przewodniczącym Rady Finansów dr hab. Jackiem Lisowskim, prof. nadzw. UEP wręczyli nominacje nowym członkom Rady: mł. insp. Sławomirowi Gembarze z Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu oraz bryg. Robertowi Klonowskiemu z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej.

Galeria