Zasady rekrutacji

Rejestracja online

Zapisz się na studia  - Rejestracja online

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez UEP - pobierz
Niezbędne informacje:
O przyjęcie na studia pierwszego stopnia na dany kierunek nie mogą ubiegać się osoby mające aktywny status studenta studiów pierwszego stopnia na tym samym kierunku.

Uwaga: liczba punktów rankingowych obliczana jest na podstawie wyników egzaminów wpisanych przez kandydatów. Kandydaci, którzy zdawali egzamin maturalny/egzamin IB przed 2019 r. proszeni są o wpisywanie wyników przy składaniu zgłoszenia elektronicznego. Kandydaci, którzy zdawali egzamin maturalny/IB w 2019 r. proszeni są o uzupełnienie wyników egzaminów w zgłoszeniu do dnia 10 lipca 2019 r.

Dokument rekrutacyjny o nazwie "egzamin dojrzałości" dotyczy osób, które zdawały maturę na starych zasadach, obowiązujących do 2005 r. Wszyscy kandydaci, którzy zdawali egzamin maturalny, wybierają albo opcję "egzamin maturalny 2019 r." albo "egzamin maturalny (2002 r., 2005 r. - 2018 r.)", bez względu na typ ukończonej szkoły średniej. Opcję "egzamin maturalny 2019 r." wybierają wyłącznie kandydaci, którzy zdają ten egzamin w całości w bieżącym roku. Kandydaci poprawiający przedmioty maturalne lub zdający tylko przedmiot dodatkowy, którzy w tym roku otrzymają aneks do świadectwa dojrzałości, wybierają opcję "egzamin maturalny (2002 r., 2005 r.-2018 r.) ".
Link "rejestracja/przypominanie hasła" służy wyłącznie do przypominania hasła lub nadawania danych dostępowych osobom, których dane znajdują się już w bazie danych UEP (studenci UEP, kandydaci z lat ubiegłych). 
Kandydaci, którzy składają zgłoszenie po raz pierwszy wybierają właściwą rekrutację spośród rekrutacji dostępnych do wyboru w centralnej części strony (patrz: informacje poniżej).
Przyjęcia na stacjonarne studia pierwszego odbywają się na kierunek. Wybór kierunku studiów dokonany w zgłoszeniu jest wiążący.


Kandydaci zapisując się po raz pierwszy zakładają konto kandydata. Kandydaci, którzy chcą złożyć więcej niż jedno zgłoszenie po zarejestrowaniu konta rekrutacyjnego muszą się na nie zalogować, z opcji wybrać "dane kandydata" i dalej "wybierz kolejny kierunek studiów".

Druki wpłaty opłaty rekrutacyjnej zamieszczone są w zakładce "płatności" formularza. Przy dokonywaniu wpłaty drogą elektroniczną należy uwzględnić tytuł wpłaty podany w druku załączonym do danego kierunku. Uwaga: dla każdego zgłoszenia przydzielony jest inny numer rachunku bankowego.


Kandydaci, których dane osobowe znajdują się już w bazie danych (kandydaci z lat ubiegłych, studenci i absolwenci UEP) proszeni są o korzystanie z opcji logowania. Przy dokonywaniu zapisu na studia należy uważnie sprawdzić dane osobowe.


Pole  opisane jako "numer paszportu" dotyczy cudzoziemców.

Cudzoziemcy - stypendyści NAWA wybierają rekrutację 
studia STACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA na rok akademicki 2019/2020 dla cudzoziemców – stypendystów NAWA

Obywatele polscy oraz cudzoziemcy niebędący stypendystami NAWA, wybierają rekrutację
studia STACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA na rok akademicki 2019/2020 dla POLAKÓW i cudzoziemców (z wyłączeniem stypendystów NAWA 

Komunikat, że system nie może zidentyfikować kandydata oznacza, że: 
- kandydat, który nie składał dotąd zgłoszeń elektronicznych i nie ma jego danych w bazie, wybrał opcję "rejestracja/przypominanie hasła" służącą wyłącznie do nadawania nr UID i hasła osobom, których dane są już w bazie danych UEP; w takiej sytuacji należy wybrać odpowiednią rekrutację z centralnej części strony;
albo
- kandydat, który już złożył zgłoszenie elektroniczne i zapomniał hasła, wypełnia formularz przypominania hasła danymi, które są inne niż wpisane przez niego do formularza przy składaniu zgłoszenia; w takiej sytuacji należy przesłać informację na adres: rekrutacja@ue.poznan.pl