Studia stacjonarne II stopnia

Rejestracja online

Zapisz się na studia:  Rejestracja online 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez UEP - pobierz
O przyjęcie na studia drugiego stopnia na dany kierunek nie mogą ubiegać się osoby mające aktywny status studenta studiów drugiego stopnia na tym samym kierunku. 

Uwaga, kandydaci: opcja "pozostali kandydaci" dotyczy wyłącznie kandydatów, którzy o przyjęcie na studia ubiegają się jako studenci/absolwenci uczelni innych niż Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu. Studenci/absolwenci UEP, którzy przystępują do rekrutacji na podstawie średniej ocen ze studiów, wybierają opcję 1 lub 2 w zależności od roku ukończenia studiów. 

Przyjęcia na stacjonarne studia drugiego stopnia odbywają się na kierunek. Wybór kierunku studiów dokonany w zgłoszeniu jest wiążący.

Kandydaci niebędący studentami/absolwentami UEP zapisują się na listę kandydatów wybierając właściwy link w centralnej części strony z formularzami zgłoszeniowymi.

Studenci/absolwenci UEP oraz osoby, które przystępowały do postępowania rekrutacyjnego na UEP i mają już profile w bazie danych kandydatów logują się na swoje konto w module rekrutacyjnym przy użyciu UID (albo nr PESEL) oraz  hasła (pola z prawej części strony z formularzami rekrutacyjnymi).
Aby złożyć zgłoszenie na więcej niż jeden kierunek studiów należy zalogować się na swój profil w module rekrutacyjnym, z menu z lewej strony wybrać opcję  "dane rekrutacyjne" i dalej w centralnej części strony pod złożonym już zgłoszeniem "wybierz kolejny kierunek studiów".

Uwaga studenci/absolwenci UEP: przy składaniu zgłoszeń na więcej niż jeden kierunek studiów formularz rekrutacyjny wyświetla tylko karty z danymi rekrutacyjnymi. Aby do zgłoszenia pobrać średnią ocen należy po złożeniu zgłoszenia na kolejny kierunek wykonać edycję danych osobowych i edycję danych rekrutacyjnych (opcja "edytuj dane osobowe w zakładce "dane osobowe obowiązujące na tym kierunku"; opcja "edytuj dane rekrutacyjne" w zakładce "dane rekrutacyjne").
 
Druki wpłaty opłaty rekrutacyjnej zamieszczone są w zakładce "płatności" formularza. Przy dokonywaniu wpłaty drogą elektroniczną należy uwzględnić tytuł wpłaty podany w druku załączonym do danego kierunku. Uwaga: dla każdego zgłoszenia przydzielony jest inny numer rachunku bankowego.  
 
Test kwalifikacyjny składa się z dwóch części tematycznych, odbywa się w formie jednej sesji egzaminacyjnej (łącznie 60 pytań). 
 
Pole  opisane jako "numer paszportu" dotyczy tylko cudzoziemców.

Komunikat, że system nie może zidentyfikować kandydata oznacza, że:
- kandydat, który nie składał dotąd zgłoszeń elektronicznych i nie ma jego danych w bazie, wybrał opcję "rejestracja/przypominanie hasła" służącą wyłącznie do nadawania nr UID i hasła osobom, których dane są już w bazie danych UEP; w takiej sytuacji należy wybrać odpowiednią rekrutację z centralnej części strony;
albo
- kandydat, który już złożył zgłoszenie elektroniczne i zapomniał hasła, wypełnia formularz przypominania hasła danymi, które są inne niż wpisane przez niego do formularza przy składaniu zgłoszenia; w takiej sytuacji należy przesłać informację na adres: rekrutacja@ue.poznan.pl

Cudzoziemcy - stypendyści NAWA wybierają rekrutację 
studia STACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA na rok akademicki 2019/2020 dla cudzoziemców – stypendystów NAWA

Obywatele polscy oraz cudzoziemcy niebędący stypendystami NAWA, wybierają rekrutację
studia STACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA na rok akademicki 2019/2020 dla POLAKÓW i cudzoziemców (z wyłączeniem stypendystów NAWA)