Formularze zgłoszeń elektronicznych na studia niestacjonarne drugiego stopnia zostaną otwarte w połowie lipca 2017 r.

Listy rankingowe zostaną ogłoszone 16 sierpnia 2017 r.