Bądź na bieżąco!

Wyniki rankingu 16.08.2017 r.

https://e-dziekanat.ue.poznan.pl/rekrutacja/
Dnia 16 sierpnia 2017 r. Uczelniana Komisja Rekrutacyjna zatwierdziła wyniki rankingu na studia niestacjonarne pierwszego stopnia zgodnie z wnioskami Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych. 


Status kandydatów zakwalifikowanych do drugiego etapu rekrutacji  na ich kontach rekrutacyjnych został zmieniony na „Kandydat zakwalifikowany do składania dokumentów.” W celu sprawdzenia statusu należy zalogować się na swój profil poprzez link na górze strony.
Warunkiem przyjęcia na studia takich kandydatów jest złożenie w Uczelni kompletu dokumentów w terminie do 25 sierpnia 2017 r.
Nieprzekazanie dokumentów będzie traktowane jako rezygnacja z podjęcia studiów w Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu.
 
Ustalone zostały następujące limity punktów rankingowych:

Wydział Zarządzania
kierunek finanse i rachunkowość biznesu - 3,25 pkt
               zarządzanie - 2,51 pkt.

Statusy kandydatów, którzy nie uzyskali wystarczającej liczby punktów zostały zmienione ze "zgłoszenie zarejestrowane" na "kandydat nie uzyskał wystarczającej liczby punktów" (ten status oznacza, że zgłoszenie kandydata zostało rozpatrzone prze Wydziałową Komisję Rekrutacyjną, kandydat nie uzyskał wymaganej liczby punktów i nie składa dokumentów). 

UWAGA !

Przyjęte dnia 16 sierpnia 2017 r. limity punktów nie są ostateczne i mogą ulec obniżeniu. Informacja o ewentualnej obniżce punktów rankingowych oraz wolnych miejscach na poszczególnych kierunkach studiów pojawi się 25 sierpnia 2017 r. 

Kandydaci, których opłata rekrutacyjna nie wpłynęła w wyznaczonym terminie na wskazany rachunek bankowy, proszeni są o pilny kontakt z Działem Dydaktyki (rekrutacja@ue.poznan.pl, tel. 061 856 91 90).


Jednocześnie Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne informują: 

Wydział Gospodarki Międzynarodowej studia zaoczne
kierunek gospodarka turystyczna zostanie uruchomiony, jeżeli dokumenty złoży liczba osób wystarczająca do utworzenia wymaganej liczby grup dziekańskich. W przeciwnym wypadku kandydatom zostanie zaproponowane podjęcie studiów na innym kierunku;

Wydział Zarządzania, studia wieczorowe
specjalność przedsiębiorstwo w gospodarce globalnej zostanie uruchomiona, jeżeli dokumenty złoży liczba osób wystarczająca do utworzenia wymaganej liczby grup dziekańskich. W przeciwnym wypadku kandydatom zostanie zwrócona opłata rekrutacyjna.