Harmonogram rekrutacji na studia stacjonarne pierwszego stopnia na rok akademicki 2018/2019


Formularze elektroniczne zostaną uruchomione w drugiej połowie maja 2018 r.


Terminy zgłoszeń elektronicznych - do 10 lipca 2018 r.

 

Termin uiszczania opłaty rekrutacyjnej (data wpływu na wyznaczony rachunek bankowy UEP) -  do 10 lipca 2018 r.

 

Ogłoszenie list rankingowych - 13 lipca 2018 r. (późnym popołudniem)

 

Termin przyjmowania dokumentów od kwalifikujących się do przyjęcia na studia - do 23 lipca 2018 r.


Termin przyjmowania dokumentów od kwalifikujących się do przyjęcia na studia w razie obniżenia limitów punktów rankingowych - do 1 sierpnia 2018 r.

 

Wyniki - 17 sierpnia 2018 r.  (późnym popołudniem)