specjalności kierunku Ekonomia:
Ekonomia globalna i menedżerska
Zasoby ludzkie w organizacji
Gospodarka żywnościowa i biobiznes 
Publicystyka ekonomiczna i public relations
Strategie biznesu i polityka gospodarcza w warunkach globalizacji

specjalności kierunku Finanse i rachunkowość:
Bankowość i pośrednictwo finansowe
Finanse w gospodarce żywieniowej

Kierunek prawno-ekonomiczny (bez podziału na specjalności)

specjalności kierunku Polityka społeczna: