Autoryzowane Centra Egzaminacyjne działające przy Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu przeprowadzają egzaminy na wymienione poniżej certyfikaty znajomości języka obcego.


Ponadto Centrum Egzaminacyjne Paryskiej Izby Przemysłowo-Handlowej przy Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu posiada uprawnienia do przeprowadzania następujących egzaminów z języka francuskiego:

  • Diplôme approfondi de français des affaires - Dyplom francuskiego języka biznesu (trzeciego stopnia),
  • Certificat de français du tourisme et de l'hôtellerie - Certyfikat znajomości języka francuskiego w zakresie turystyki i hotelarstwa, 
  • Certificat de français du secrétariat - Certyfikat znajomości języka francuskiego sekretariatu,
  • Certificat de français scientifique et technique - Certyfikat znajomości języka francuskiego naukowego i technicznego.

O certyfikaty mogą ubiegać się wszystkie osoby, wyrażające chęć ich posiadania.