Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych (SPNJO) prowadzi działalność dydaktyczną na  wszystkich  wydziałach,  kierunkach i rodzajach studiów UEP.


Na studiach stacjonarnych  studenci uczą się języka angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, i rosyjskiego - w grupach początkujących i zaawansowanych. Na studiach niestacjonarnych  w Poznaniu  prowadzone są zajęcia z języka angielskiego, francuskiego, niemieckiego, i rosyjskiego w grupach średnio zaawansowanych.

Oprócz tego odbywają się kursy przygotowujące do uzyskania międzynarodowych certyfikatów potwierdzających znajomość języków obcych.


Dodatkowo, studenci mogą uczęszczać na  płatne kursy języków obcych.

SPNJO posiada nowoczesny i bardzo bogaty księgozbiór, który obejmuje ponad 8.500 woluminów. Studenci mogą korzystać na miejscu z podręczników, słowników, lektur i czasopism obcojęzycznych.

Co roku odbywa się również Konkurs o Nagrodę - Stypendium im. Marii Marcinkowskiej.