Komisja Konkursu Języka rosyjskiego  o Nagrodę-Stypendium

 

im. mgr MARII MARCINKOWSKIEJ

 

pod przewodnictwem prof. dr hab. Piotra Banaszyka   przeprowadziła

 

                    w  dn.     12stycznia 2018 roku    32 edycję Konkursu

 

Ogółem w pisemnych eliminacjach wzięło udział 15 studentów  III lat, którzy w semestrze zimowym kończą naukę języka rosyjskiego, a do eliminacji ustnych przystąpiło 9 studentów.

 

                                     Oto laureaci tegorocznej edycji:

 

I GRUPA  (poziom  początkujący )

 

               I  miejsce ex aeqo zajęły:   

studentka  III WE Bobrowska Joanna i  i Helwing Dominika -  otrzymują  nagrody  po 300,00 zł

             II miejsce  zajęła studentka  III WZ Jach Katarzyna  - otrzymuje nagrodę 150 zł.

                                 

II grupa (poziom średniozaawansowany)

 

               I miejsce zajął Juchiewicz Daniel student III WIGE, który otrzymuje nagrodę  350,00 zł.

               II miejsca  zajęła Lenkiewicz Edyta studentki: III WE –

otrzymuje nagrodę 250,00 zł  i Pszczółkowska Joanna  studentka III WE, która otrzymała  nagrodę  150,00 zł. za zajęcie III miejsca.

 

 

       Zgodnie z wieloletnią tradycją  Jury zdecydowało  również o nagrodach dodatkowych :

Wszyscy uczestnicy ustnych eliminacji będą  mieli zaliczony egzamin z języka rosyjskiego bądź zaliczenie końcowe  z oceną bdb,

ponadto otrzymają również dyplomy uczestnictwa w Konkursie.

 

Wręczenie nagród  i dyplomów uczestnictwa odbędzie się Rektoracie.

 

Spotkanie z uczestnikami ustnej części Konkursu im. Marii Marcinkowskiej i laureatami finału odbędzie się we wtorek 23 stycznia 2018 o godz. 12.30 w gabinecie i z udziałem JM Rektora UEP. Na spotkaniu zostaną wręczone dyplomy uczestnictwa w Konkursie.                                 

                                         GRATULUJEMY!

 

                                                                                       SEKRETARZ Konkursu

                                                                                      mgr Ewa Piasna-Kudyńska