ul. Powstańców Wlkp. 16, pok. 1221 i 1223
Kontakt:
Katarzyna Knopkiewicz
tel. 8543 752
e-mail:  k.knopkiewicz@ue.poznan.pl