-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

W dniu 6 marca 2017 roku w Czarnkowie podpisany został List intencyjny pomiędzy Stowarzyszeniem "Uniwersytet Trzeciego Wieku w Czarnkowie" a Uniwersytetem Ekonomicznym w Poznaniu - Otwartą Wszechnicą Ekonomiczną "Erga Omnes".
Zawarcie Listu intencyjnego jest początkiem współpracy oraz wymiany wiedzy i doświadczeń.