W ramach zawartej przez Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu umowy o świadczenie usług medycznych w zakresie profilaktycznych badań lekarskich pracownicy Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu oraz kandydaci do pracy na UEP mają możliwość korzystania w 2018 roku z usług medycznych w zakresie medycyny pracy wraz z badaniami diagnostycznymi i konsultacjami specjalistycznymi w PZU ZDROWIE S.A. Oddział Centrum Medyczne Cordis w Poznaniu (Al. Niepodległości 2). Badania są przeprowadzane na podstawie skierowania z Działu Spraw Pracowniczych, po uprzedniej rejestracji osobistej lub telefonicznej pod nr tel. 61 853 77 60 (w godz. 7:00-19:00) lub e-mailowej: recepcja@cordis.com.pl.