II stopień kursu polskiego języka migowego dla pracowników UEP zakończył się 30 czerwca 2017 r. Zajęcia prowadziła prezes Towarzystwa Osób Niesłyszących TON - Eunika Lech. Certyfikaty odebrało dziewięć pracowników Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.
Kurs został zorganizowany przez Pełnomocnika Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych - dr Katarzynę Lis.