Komunikaty

Żałobne posiedzenie Senatu

Przed pogrzebem prof. dra hab. Jerzego Handschke, prof. nadzw. UEP tj. 19 grudnia,odbędzie się żałobne posiedzenie Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu o godz. 9:30 w sali 111A w Gmachu Głównym Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.