Tłumaczenia pisemne dokumentów niespecjalistycznych, specjalistycznych i korekty językowej na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu

 

Realizacja usługi tłumaczeń i korekt językowych jest możliwa tylko i wyłącznie za pośrednictwem Działu ds. Badań Naukowych i Współpracy z Zagranicą (komórka uprawniona UEP), po dostarczeniu druku Zapotrzebowania, zgodnie z obowiązującą procedurą, opisaną w Zarządzeniu nr 62/2017 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 31 lipca 2017 r.