Product & Process Management. Environmental Focus.
Projekt finansowany ze środków funduszy norweskich oraz środków krajowych.