1. Międzynarodowa kooperacja przemysłowa w Polsce - korzyści, koszty, perspektywy rozwoju, Kierownik dr Beata Stępień (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu) , członek dr Dariusz Nowak- Projekt KBN
  2. CENTRUM PROMOCJI I WSPARCIA INNOWACYJNOŚCI ORGANIZACYJNEJ Przedsiębiorstw - stymulowanie relacji kooperacyjnych i współpracy pomiędzy firmami, PO IG Działania 5.2 Wspieranie instytucji otoczenia biznesu świadczących usługi proinnowacyjne oraz ich sieci o znaczeniu ponadregionalnym, (grant Wielkopolskiej Izby Przemysłowo - Handlowej) grant międzyinstytucjonalny - kierownik naukowy prof. zw. dr hab. inż. Leszek Pacholski, członek zespołu dr Draiusz Nowak
  3. Badania własne dr Dariusz Nowaka: „Procesy dostosowawczo - modyfikujące funkcjonowania przedsiębiorstw w kooperacji przemysłowej".

Katedra Zarządzania i Analizy Zasobów Przedsiębiorstwa jest organizatorem OLIMPIADY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI. Kolejna VIII edycja przebiega pod hasłem: Ludzie w przedsiębiorstwie. W okręgu poznańskim w eliminacjach szkolnych udział wzieło ponad 5 tys. uczniów szkół średnich, którzy reprezentowali ponad 250 szkół.


Eliminacje okregowe odbędą się w dniu 07.03.2013 r. Udział w nich weźmie 260 uczniów z 86 szkół.


Sekretarzem Olimpiady Przedsiębiorczości jest: dr inż. Łukasz Wściubiak