Od dnia 10 czerwca 2014 roku na Wydziale Zarządzania utworzony został, zgodnie z Zarządzeniem nr 32/2014 roku Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, sekretariat międzykatedralny Katedr:

Inwestycji i Nieruchomości, Logistyki i Transportu oraz Zarządzania i Analizy Zasobów Przedsiębiorstwa.


Sekretariat czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 - 15.00 p.1125 Collegium Altum.