Od dnia 10 czerwca 2014 roku na Wydziale Zarządzania utworzony został, zgodnie z Zarządzeniem nr 32/2014 roku Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, sekretariat międzykatedralny Katedr:


Ekonomiki Przestrzennej i Środowiskowej, Inwestycji i Nieruchomości, Logistyki i Transportu oraz Zarządzania i Analizy Zasobów Przedsiębiorstwa.


Zatrudniona jest w nim pełniąca obowiązki koordynatora pani Halina Adamiak oraz pani mgr Agnieszka Bartkowiak.

Obsługa Pracowników Uczelni oraz Studentów odbywa się w pokoju 1125 Collegium Altum.