dr hab. Zygmunt Waśkowski, prof. nadzw. UEP 
19 listopada
3 grudnia
17 grudnia
22 stycznia
godzina 16.30-18.00, sala 144 A
dr hab. Magdalena Stefańska, prof nadzw. UEP 
seminarium magisterskie dr hab. Magdaleny Stefańskiej dla studentów II roku MSU (studia stacjonarne) odbywa się w czwartki, godz. 17.45-19.15, pokój 722