Studenckie Koło Naukowe Logistyki zostało założone w grudniu 1996 roku przez trzy studentki ówczesnego IV roku Transportu i Logistyki na kierunku Zarządzanie: Anitę Bruździak, Ewę Niewińską i Karolinę Tyc. Od grudnia 2005 roku funkcjonuje jako Studenckie Koło Naukowe AELOGIC.


Opiekunem SKN AELOGIC jest prof. dr hab. Maciej Szymczak. Celem spotkań członków AELOGIC jest przede wszystkim współpraca ze studentami logistyki z całej Polski oraz z przedsiębiorstwami branży logistyki. Bierzemy udział w studenckich konferencjach naukowych oraz organizujemy własną.


Strona SKN AELOGIC: STRONA INTERNETOWA SKN AELOGIC


Adres e-mail: aelogic@skn.ue.poznan.pl