Studenci

Kariera

 

Drodzy Studenci, już możecie się ubezpieczać od następstw nieszczęśliwych wypadków! Więcej informacji: http://ue.poznan.pl/pl/studenci,c172/komunikaty,c1330/ubezpieczenie-nnw,a67107.html

 

Wystawca z JOB SPOT oferuje program stażowy! Lorenz Snack-World zaprasza na 18-miesięczne, płatne programy stażowe w centrali spółki i centrum usług finansowych i informatycznych. Więcej informacji: http://www.lorenz-snackworld.pl/kariera/pierwsza-praca oraz http://www.lorenz-snackworld.pl/kariera/oferty-pracy

 

Projekt „Pierwszy biznes - Wsparcie w starcie II” to pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz na utworzenie stanowiska pracy. Polska Fundacja Przedsiębiorczości informuje o naborze wniosków na niskooprocentowane pożyczki w ramach Projektu „Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie II”. Program realizowany jest na zlecenie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na obszarze Makroregionu Północy-Zachód (tj. w województwach: pomorskim, zachodniopomorskim, kujawsko-pomorskim, wielkopolskim, dolnośląskim i lubuskim). Grupę docelową programu stanowią: • studenci ostatniego roku studiów I i II stopnia oraz jednolitych magisterskich lub; • absolwenci szkół i uczelni w okresie do 48 miesięcy od daty ukończenia szkoły/dnia otrzymania dyplomu (w tym absolwenci szkół średnich) lub; • osoby zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy jako bezrobotni; • podmioty prowadzące działalność gospodarczą z przeznaczeniem na utworzenie miejsca pracy; Przeznaczenie środków: • założenie działalności gospodarczej – nawet do 84 413,80 zł; • utworzenie miejsca pracy dla osoby bezrobotnej – nawet do 25 324,14 zł; Warunki: • oprocentowanie stałe w skali roku 0,44%; • bez wkładu własnego, opłat i prowizji; • okres spłaty – do 7 lat; • możliwa karencja w spłacie kapitału do 1 roku; Dla osób zamierzających prowadzić działalność wspólnie, w formie spółki cywilnej – każdy ze wspólników może indywidualnie uzyskać pożyczkę. Do programu mogą przystąpić osoby, które jeszcze nie prowadzą działalności gospodarczej. W przypadku prowadzenia działalności wcześniej, można ubiegać się o pożyczkę jeżeli poprzednia działalność gospodarcza została zamknięta co najmniej 12 miesięcy przed złożeniem wniosku pożyczkowego. Wymagane jest zabezpieczenie pożyczki. Szczegółowych informacji udziela: Polska Fundacja Przedsiębiorczości I Oddział w Poznaniu ul. 28 czerwca 1956r. 406 p.0.25, 61-441 Poznań tel. 664 381 113, 61 673 45 34, 61 673 45 33, 664 917 710 e.wilkosz@pfp.com.pl j.plocka@pfp.com.pl Serdecznie zapraszamy!

Jak do nas trafić?