Nawet 20 000 zł można wygrać w konkursie o Nagrodę im. prof. Romana Czernieckiego. Konkurs ma budować świadomość kluczowej roli edukacji w kształtowaniu nowoczesnego społeczeństwa. Jego celem jest też promowanie edukacji, jako przedmiotu badań w polskich instytucjach naukowych oraz wspieranie rzetelnej wymiany wiedzy i doświadczeń dotyczących edukacji w mediach, poprzez nagradzanie istotnych publikacji z tej dziedziny.


Nagroda im. prof. Romana Czernieckiego będzie przyznana w dwóch kategoriach:

  • artykuł naukowy (nagroda pieniężna do 20 000 zł),
  • artykuł publicystyczny (udział w wydarzeniu dotyczącym edukacji, do kwoty 10 000 zł).

Publikacje zgłoszone do konkursu w kategorii „artykuł naukowy” powinny być afiliowane przy polskich instytucjach naukowych.


Uczestnicy konkursu są zobowiązani dostarczyć:

  • formularz zgłoszeniowy,
  • artykuł w formacie PDF,
  • CV i bibliografię publikacji.
Zgłoszenia należy dokonać drogą elektroniczną pisząc na adres: nagroda@efc.edu.pl.

Termin nadsyłania artykułów konkursowych upływa 30 czerwca 2018 roku.