Sub-menu

STUDIA PODYPLOMOWE

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ

Celem studiów
jest udoskonalenie umiejętności oraz poszerzenie wiedzy teoretycznej w zakresie problematyki organizacji i zarządzania zasobami ludzkimi w administracji publicznej.

Studia przeznaczone są głównie dla
kadry kierowniczej wszystkich szczebli i funkcji, wybranej jednostki administracji publicznej, a więc dla osób kierujących mniejszymi bądź większymi zespołami pracowniczymi, a także osób zajmujących się działalnością kadrową.

W programie studiów m.in.:

• Zarządzanie zasobami ludzkimi
• Komunikacja interpersonalna
• Koncepcje i metody zarządzania
• Zarządzanie strategiczne
• Zasady i metody podejmowania decyzji kierowniczych
• Struktury organizacyjne współczesnych organizacji
• Psychologia zarządzania
• Techniki negocjacji i rozwiązywania konfliktów
• Kierowanie zespołem
• Planowanie i organizacja pracy
• Metody i techniki zarządzania
• Zarządzanie wynikami
• Kształtowanie wizerunku

Czas trwania: 2 semestry
Kontakt:
mgr Iwona Bartkowiak
e-mail: i.bartkowiak@ue.poznan.pl
tel. 61-854-38-85, 662-244-096