SubMenu-Linki

Studia podyplomowe - CRM - Zarządzanie relacjami z klientami


Studia podyplomowe szczególnie polecane Project Managerom CRM i członkom zespołów wdrożeniowych CRM. Ze względu na konieczność koordynacji działań wdrożeniowych z większością działów firmy, adresowane są również do osób pełniących funkcje kierownicze w takich działach, jak marketing, sprzedaż, IT, wsparcie i obsługa klientów.

Jest to propozycja dla praktyków, którzy stają przed wyzwaniem określenia celów i zakresu projektu CRM, przyjęcia odpowiedniej metodyki, wyboru partnerów, pogodzenia celów marketingowo-handlowych i ograniczeń technologicznych.

Słuchacze studiów podyplomowych CRM:
- zyskują świadomość powiązań elementów strategii marketingowej, systemu ICT i działań z zakresu change management,
- potrafią dokonać wyboru procesów podlegających digitalizacji i ich usprawnienia przed wdrożeniem systemu klasy CRM,
- umiejętnie planują akcenty w projekcie wdrożeniowym, tak aby osiągnąć jak najszybsze konkretne wyniki,
- świadomie dokonują partnera technologicznego wdrożenia i potrafią ustrzec się przed przerzuceniem odpowiedzialności za niepowodzenia wprowadzając szczególne klauzule zabezpieczające do umowy implementacyjnej,
- mają świadomość ograniczeń, jakie nakłada na projekt ochrona danych osobowych.

Szczegółowy program, sylwetki wykładowców oraz inne informacje:

Kontakt do kierownika SP CRM: 
+48 505 026 251

Zapraszamy rekrutacja do 31 października!
Szczegółowy program, sylwetki wykładowców oraz inne informacje:

Kontakt do kierownika SP CRM:
+48 505 026 251