Kierownik Działu Dydaktyki

mgr Agnieszka Gampe-Matysiak, tel. 61-856-91-63, bud. A, II piętro, p. 226

e-mail: a.gampe@ue.poznan.pl

         


Sprawy związane z rekrutacją na studia:


Zastępca Kierownika Działu Dydaktyki 

mgr Agnieszka Stachecka, tel. 61-856-91-88, bud. A, p. 212

e-mail: agnieszka.stachecka@ue.poznan.pl


mgr Renata Litwin, tel. 61-856-91-90, bud. A, p. 212

e-mail: renata.litwin@ue.poznan.plSprawy związane z informatycznym wsparciem procesów dydaktycznych  

mgr Elżbieta Gołaszewska, tel. 61-856-91-32, bud. A, II piętro, p. 211

mgr Małgorzata Knasiak, tel. 61-856-91-32, bud. A, II piętro, p. 211

e-mail: m.knasiak@ue.poznan.pl


Sprawy związane z planowaniem zajęć: 


studia stacjonarne

mgr Danuta Stocka, tel. 61-856-91-82, bud. A, II piętro, p. 215a 

e-mail: d.stocka@ue.poznan.pl


mgr Emilia Przewoźna, tel. 61-856-91-62, bud. A, p. 215a 

e-mail:emilia.przewozna@ue.poznan.pl


Beata Kubacka, tel. 61-856-91-82, bud. A, p. 215a

e-mail: b.kubacka@ue.poznan.pl


studia niestacjonarne

mgr Małgorzata Frankowska, tel. 61-856-92-70, bud. A, p. 215b
e-mail: m.frankowska@ue.poznan.pl


Iwona Maj, tel. 61-856-92-77, bud. A, p. 215b 

e-mail: iwona.maj@ue.poznan.pl


Beata Kubacka, tel. 61-856-91-82, bud. A, p. 215a (WT, WGM)
e-mail: b.kubacka@ue.poznan.plSystem e-sylabus, jednorazowe rezerwacje sal


mgr Sylwia Maćkowiak, tel. 61-856-91-62, bud. A, p. 215a  

e-mail: sylwia.mackowiak@ue.poznan.plSprawy związane z pensum dydaktycznym:


mgr Marlena Kowalczyk, tel. 61-856-91-87, bud. A, p. 215

e-mail: marlena.kowalczyk@ue.poznan.pl

mgr Agnieszka Gładyszak-Knychała, tel. 61-856-91-84, bud. A, p. 215

e-mail: agnieszka.gladyszak@ue.poznan.pl