Zakres działań Biura Promocji:

 • Realizacja polityki marketingowej Uczelni, w tym promocja oferty dydaktycznej oraz dokonań edukacyjnych i naukowych Uczelni, budowanie korzystnego wizerunku Uczelni w otoczeniu zewnętrznym i wewnętrznym.
 • Opracowywanie koncepcji rozwoju instrumentarium i technik zewnętrznego i wewnętrznego marketingu, zewnętrznego i wewnętrznego kolportażu informacji.
 • Współpraca z mediami, redagowanie materiałów prasowych, obsługa medialna konferencji, sympozjów i seminariów naukowych.
 • Opracowywanie graficzne i merytoryczne reklam i ogłoszeń oraz zakup powierzchni reklamowych pod przygotowywane reklamy.
 • Przygotowanie materiałów promocyjno – informacyjnych: drukowanych, interaktywnych i multimedialnych.
 • Opieka nad merytoryczną i graficzną zawartością wewnętrznych narzędzi komunikacji marketingowej.
 • Opracowywanie i uaktualnianie informacji zamieszczanych w zewnętrznych bazach danych o zasięgu krajowym i międzynarodowym.
 • Przygotowywanie imprez w ramach uroczystości ogólnouczelnianych i międzyuczelnianych.
 • Organizacja wykładów i dyskusji z udziałem gości z kraju i zagranicy.
 • Przygotowywanie, koordynacja i promocja imprez dla środowiska studenckiego oraz obsługa promocyjna przedsięwzięć inicjowanych przez środowisko studenckie.
 • Prowadzenie działań promocyjnych ukierunkowanych na pozyskanie  kandydatów na studia.
 • Opracowywanie i rozpowszechnianie informacji o kalendarium imprez i wydarzeń o charakterze kulturalno – naukowym organizowanych przez jednostki Uczelni w celu ich zewnętrznej i wewnętrznej promocji.
 • Współpraca z agencjami reklamowymi i wydawcami oraz nadzór nad realizacją zawartych umów.
 • Monitoring rynku usług edukacyjnych.
 • Generowanie i rozwój systemu informacji o Uczelni dla zewnętrznych użytkowników sieci Internet oraz systemu informacji wewnętrznej dla pracowników i studentów Uczelni poprzez stały nadzór nad konfiguracją, zawartością informacyjną i graficzną oraz ewolucją standardu serwisu internetowego Uczelni.
 • Udostępnianie użytkownikom zewnętrznym oraz pracownikom i studentom Uczelni interaktywnych informatycznych narzędzi informacyjnych i komunikacyjnych.
 • Nadzór nad infrastrukturą oraz przepływem i zapewnieniem wysokiej jakości informacji w sieci Internet.
 • Wykonywanie analiz oglądalności serwisu internetowego Uczelni.
 • Doradztwo w zakresie użytkowania serwisu internetowego oraz kontrola zawartości jego stron zgodnie z przyjętym „Regulaminem korzystania z serwisu internetowego UEP”