• rozwijanie współpracy Uczelni ze środowiskiem biznesowym, samorządowym oraz instytucjami publicznymi, 
  • pozyskiwanie środków finansowych poprzez współpracę Uczelni z przedsiębiorcami i instytucjami oraz koordynowanie i prowadzenie spraw związanych ze sponsoringiem i darowiznami, 
  • współpraca z jednostkami organizacyjnymi Uczelni, w szczególności władzami wydziałów i CEM, w zakresie przygotowania oferty współpracy i zasad jej realizacji z partnerami biznesowymi oraz otoczeniem zewnętrznym, następnie nadzór nad realizacją takiej współpracy, 
  • wspieranie organizacyjne działalności Klubu Partnera, 
  • współpraca z instytucjami publicznymi w zakresie rozwoju gospodarczego regionu, 
  • budowanie i utrzymywanie relacji z absolwentami Uczelni we współpracy ze Stowarzyszeniem Absolwentów UEP poprzez: prowadzenie i rozwój portalu absolwenta, tworzenie specjalnej oferty dla absolwentów, monitorowanie karier absolwentów oraz organizację spotkań i wydarzeń dla absolwentów;