Celem Biura Studiów Podyplomowych jest inicjowanie, inspirowanie , organizowanie i promowanie działalności w zakresie studiów podyplomowych oraz innych działań w obszarze edukacji ekonomicznej. Biuro służy również pomocą instytucjom w kształtowaniu programów szkoleniowych, a indywidualnym osobom w wyborze studiów podyplomowych i właściwych form szkoleniowych. BSP jest doświadczonym realizatorem wyspecjalizowanych projektów szkoleniowych organizowanych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Będąc Akredytowanym Centrum Egzaminacyjnym EBC*L umożliwia uzyskanie Europejskiego Certyfikatu Kompetencji Biznesowych.

Podstawowymi zadaniami Biura Studiów Podyplomowych są:
  • doskonalenie organizacji studiów we wszystkich fazach: naboru, realizacji i finalizacji;
  • zapewnienie jakości obsługi pozamerytorycznej słuchaczy studiów podyplomowych;
  • koordynacja i monitorowanie procesów związanych z organizacją studiów podyplomowych;
  • inicjowanie utworzenia nowych studiów, w tym studiów na zamówienie instytucji otoczenia;
  • pozyskiwanie zewnętrznych źródeł finansowania;
  • umacnianie więzi z absolwentami studiów podyplomowych.