Rada Programowa MPA:

Marek Woźniak – Marszałek Województwa Wielkopolskiego

Grażyna Wróblewska – Prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu

Zbigniew Tur – Dziekan Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu

prof. dr hab. Grażyna Krzyminiewska – Kierownik Katedry Socjologii i Filozofii UEP

prof. dr hab. Wiesława Przybylska-Kapuścińska – Profesor emerytowany UEP

prof. dr hab. Małgorzata Słodowa-Hełpa – Katedra Makroekonomii i Badań nad Rozwojem UEP

dr hab. Kamilla Marchewka-Bartkowiak, prof. nadzw. UEP – Dziekan Wydziału Ekonomii UEP, Katedra Polityki Pieniężnej i Rynków Finansowych UEP

dr hab. Halina Zboroń, prof. nadzw. UEP –  Katedra Socjologii i Filozofii UEP

dr hab. Killion Munyama – Katedra Pieniądza i Bankowości UEP, poseł na Sejm RP VII i VIII kadencji

dr Tomasz Bojkowski – Katedra Finansów Publicznych UEP, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu