Adres korespondencyjny:
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Katedra Finansów Publicznych
al. Niepodległości 10
61-875 Poznań
z dopiskiem Studia Podyplomowe Gospodarka VI

Obsługę administracyjną i organizacyjną studiów podyplomowych prowadzi:

mgr Agnieszka Gładyszak-Knychała,
agnieszka.gladyszak@ue.poznan.pl
pok.215 Gmach Główny UEP bud. A
tel. 61 856 91 84
tel. kom. 607 66 55 26

Kierownik studiów:


dr hab. Sławomira Kańduła
e-mail: slawomira.kandula@ue.poznan.pl
tel. (061) 854 38 66
ul. Towarowa 53
Budynek C, p. 210