Sekretariat studiów:


Katedra Polityki Pieniężnej i Rynków Finansowych
Collegium Altum pok. 1214 (XII piętro) 
tel. 61-854-34-13
e-mail: kppirf@ue.poznan.pl

Adres korespondencyjny:
Katedra Polityki Pieniężnej i Rynków Finansowych
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
al. Niepodległości 10
61-875 Poznań
z dopiskiem Statystyczna analiza danych w administracji i biznesie


Planowany kierownik studiów w roku akademickim 2018/19:


dr Małgorzata Szczyt
e-mail: malgorzata.szczyt@ue.poznan.pl
tel. 61-854-39-34
Collegium Altum, XIII piętro, pok. 1316