Czas trwania studiów: 

- dwa semestry (od listopada 2018r. do października 2019r.), 

- zakończenie zajęć dydaktycznych: czerwiec 2019r.


Program realizowany w powiązaniu z trwającymi jednocześnie studiami podyplomowymi Zarządzanie projektami IT. Stąd jest możliwość jednoczesnego studiowania dwóch kierunków i otrzymania dwóch dyplomów w jednym roku przy optymalizacji kosztów i poświęcanego czasu.Informacje o ofercie finansowej w zakładce: Rekrutacja i opłaty.

 

Program indywidualny SP CRM

Projekt CRM:

Strategia, system, zarządzanie zmianą - trzy wymiary CRM 

Procesy CRM i ich modelowanie 

Projekt biznesowy i techniczny CRM
Wykorzystanie mediów społecznościowych w zarządzaniu relacjami z klientami

Wybór partnera wdrożenia, umowa wdrożeniowa i ochrona danych osobowych


Indywidualne umiejętności miękkie:

Rozwój kompetencji menedżerskich (autoprezentacja i emisja głosu) - warsztaty z aktorem Teatru Nowego W Poznaniu 

 

Program wspólny razem z SP Zarządzanie projektami IT

Zarządzanie projektami: 

Podstawy organizacji i zarządzania projektem 

Zarządzanie ryzykiem w projekcie 

Zarządzanie zmianą

Posługiwanie się oprogramowaniem wspierającym zarządzanie projektami (MS Project - laboratorium)


Umiejętności miękkie (współpraca w grupie): 

Psychologia w zarządzaniu 

Szkolenia i motywacja użytkowników systemu 

Coaching w zarządzaniu projektami 


IT: 

Specyfika projektów wdrożeniowych ICT - perspektywa dostawcy oprogramowania 

Zastosowanie systemów informatycznych w organizacji 

Wdrażanie zintegrowanych systemów informatycznych 

Case study wdrożeń systemów CRM i ERP 

 

Kierownik studiów podyplomowych o programie