Czas trwania studiów: 

- dwa semestry (od listopada 2019r. do października 2020r.), 

- zakończenie zajęć dydaktycznych: czerwiec 2020r.


Program realizowany w powiązaniu z trwającymi jednocześnie studiami podyplomowymi Zarządzanie projektami IT. Stąd jest możliwość jednoczesnego studiowania dwóch kierunków i otrzymania dwóch dyplomów w jednym roku przy optymalizacji kosztów i poświęcanego czasu. Informacje o ofercie finansowej w zakładce: Rekrutacja i opłaty.

 

Program indywidualny SP CRM

Marketingowe wykorzystanie danych klientów:

- Analityka biznesowa,

- Marketing automation,

- Wykorzystanie mediów społecznościowych w zarządzaniu relacjami z klientami.


Projekt CRM: 

- Case study wdrożeń systemów CRM,

- Procesy CRM i ich modelowanie,

- Projekt biznesowy i techniczny CRM,
- Strategia, system, zarządzanie zmianą - trzy wymiary CRM,

- Wykorzystanie mediów społecznościowych w zarządzaniu relacjami z klientami, 

- Wybór partnera wdrożenia, umowa wdrożeniowa i ochrona danych osobowych.

- Warsztaty wdrożeniowe programów biznesowych wspieranych systemami CRM


Program wspólny razem z SP Zarządzanie projektami IT

Zarządzanie projektami: 

- Podstawy organizacji i zarządzania projektem, 

- Zarządzanie ryzykiem w projekcie, 

- Zarządzanie zmianą,  

- Posługiwanie się oprogramowaniem wspierającym zarządzanie projektami (MS Project - laboratorium).


Umiejętności miękkie (współpraca w grupie): 

- Psychologia w zarządzaniu, 

- Rozwój kompetencji menedżerskich (autoprezentacja i emisja głosu) - warsztaty z aktorem Teatru Nowego W Poznaniu,  

- Szkolenia i motywacja użytkowników systemu, 

- Coaching w zarządzaniu projektami. 


IT: 

- Zastosowanie systemów informatycznych w organizacji, 

- Wdrażanie zintegrowanych systemów informatycznych.