Zajęcia prowadzone są w formie wykładów, ćwiczeń oraz seminariów. Część zajęć jest zaplanowania w formie elektronicznej (platforma moodle). Słuchacze mają możliwość nie tylko zdobycia wiedzy teoretycznej, ale również praktycznej i wymiany doświadczeń zawodowych w gronie osób pracujących w innych instytucjach. Krąg wykładowców studiów tworzą doświadczeni nauczyciele akademiccy Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu oraz praktycy – wykładowcy Europejskiej Akademii Planowania Finansowego (EAFP) i certyfikowani doradcy finansowi (EFG®, EFC®). Wykładowy spoza Uczelni – praktycy:

DOKTORZY

Dr Andrzej Fesnak – Licencjonowany Doradca Finansowy EFG®, EFC® i licencjonowanym pośrednikiem obrotu nieruchomościami. Od wielu lat zajmuje  się edukacją i finansami. Pracuje w Katedrze Finansów i Ubezpieczeń na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach). Jako doradca finansowy sporządza plany finansowe.  Dr Andrzej Fesnak jest w Radzie Programowej Europejskiej Akademii Planowania Finansowego oraz Radzie Nadzorczej EAFP.  Razem z Akademią ustala standardy kształcenia Doradców Finansowych w Polsce. Zajmuje się też pracą na rzecz środowiska w branży ubezpieczeniowej i finansowej. Autor książek,  master trener, moderator, speaker, autor wielu edukacyjnych projektów finansowych oraz programów szkoleniowych.

Dr Marek Mazur – doktor nauk ekonomicznych (Szkoła Główna Handlowa), wykładowca w Katedrze Finansów Kolegium Zarządzania i Finansów (z zakresu:  makro- i mikroekonomii, prywatyzacji, bankowości, finansów, funduszy emerytalnych i ubezpieczeń oraz finansów systemu ochrony zdrowia). W latach 1991-1992 wykładowca Krajowej Szkoły Administracji Publicznej i 1989-1990 Uniwersytetu Nanzan w Nagoyi, Japonia. Był inicjatorem reformy emerytalnej, a pełnił funkcję wiceprezesa Narodowego Funduszu Zdrowia ds. finansowych. Członek Rady Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami. W 2007 roku był Prezesem Zarządu PLL LOT. Wykładowca Europejskiej Akademii Planowania Finansowego.

dr Grzegorz Mielcarek – doktor nauk ekonomicznych. Absolwent Wydziału Gospodarki Narodowej Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Posiada licencję Maklera Papierów Wartościowych nr 1707 i licencję Doradcy Inwestycyjnego nr 188. W latach 2003-2005 zatrudniony w BZ WBK Asset Management i BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych na stanowisku Doradca Inwestycyjny, jako zarządzający Funduszami Arka i portfelami indywidualnymi klientów, a od 2004 roku również jako Dyrektor Makroregionu ds. Sprzedaży odpowiedzialny za pozyskiwanie Klientów w Polsce Południowej. W latach 2001-2002 doradca inwestycyjny w TDA TFI S.A. zarządzający funduszem inwestycyjnym zamkniętym. Wykładowca Europejskiej Akademii Planowania Finansowego.

WYKŁADOWCY Z TYTUŁEM MAGISTRA

mgr Franciszek Zięba – Prezes Europejskiej Akademii Planowania Finansowego i Europejskiej Federacji Doradców Finansowych EFFP Polska i certyfikowany doradca finansowy EFG®. Absolwent Wydziału Gospodarki Narodowej Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Wieloletni pracownik naukowo-badawczy i dydaktyczny w Zakładzie Nauk Ekonomicznych Instytutu PAN w Opolu oraz w Katedrze Ekonomiki Przedsiębiorstw Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Autor wielu publikacji naukowych z zakresu zarządzania wieloczłonowymi organizacjami gospodarczymi. Karierę menadżerską rozpoczął w 1974 r. jako Kierownik Zespołu Projektowania Systemów Zarządzania w Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Od 1980 r. był członkiem zarządu a później prezesem OTKiE "OTREK" we Wrocławiu. W latach 1990-1993 członek zarządu EXBUD S.A., w latach 1993-1994 wiceprezes zarządu Banku Świętokrzyskiego S.A. w Kielcach. W 1994r. związał się branżą ubezpieczeniową zostając prezesem zarządu Towarzystwa Ubezpieczeniowego "Tuk" S.A. Od 1994 r. pełni funkcję wiceprezesa Stowarzyszenia Ubezpieczeniowców Polskich. W latach 1996-1998 był wiceprezesem zarządu Polskiej Izby Ubezpieczeń, był również członkiem zarządu i rady Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego oraz Komisji Ubezpieczeń Europejskiego Stowarzyszenia Ubezpieczeniowców (CEA). Pełnił funkcję sekretarza, a następnie prezesa zarządu Oddziału Wojewódzkiego Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego oraz uczestniczył w pracach Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, jako członek Zarządu Głównego PTE. Od 1999 do 2005 pełnił funkcję Prezesa Zarządu PTE Kredyt Banku S.A.

mgr Beata Dyraga -  Absolwentka Szkoły Głównej Handlowej i studiów trenerskich w Wyższej Szkole Psychologii Społecznej. W czołowych agencjach reklamowych jak Saatchi&Saatchi i DMB&B zajmowała się wdrażaniem i rozwojem marek dla Master Foods, Nationale Nederlanden, Ericsson, Glaxo, HP i Tchibo. Od 12 lat posiada własną firmę; początkowo - autorskie Centrum Wellness w Warszawie, gdzie prowadziła warsztaty z profilaktyki stresu, harmonijnego rozwoju, metod relaksacji i zajęcia jogi. Od 5 lat trener psychologii biznesu i coach. Zajmuje się tematyką odporności psychicznej, komunikacji, emocjami w biznesie i wellnessem korporacyjnym.

mgr Urszula Słowik – wykładała na Akademii Ekonomicznej w Krakowie oraz w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Była Doradcą Prezesa a później Wiceprezesem w Urzędzie Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast. W latach 2008-2010 była Prezesem Zarządu Instytutu Rynku Nieruchomości WSPON Sp. z o.o. Właścicielka Platformy Edukacyjno Doradczej PLAN. Wykładowca Europejskiej Akademii Planowania Finansowego.

mgr Remigiusz Stanisławek – absolwent Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, kierunek Informatyka Ekonomiczna, Trener Inwestycyjny, certyfikowany Doradca Finansowy EFG®, jedyny doradca z Polski MDRT Court Of The Table, redaktor portali Opiekun Inwestora, Rodzinne Finanse

mgr Łukasz Martyniec – doradca sukcesyjny, prawnik, doradca finansowy, wykładowca. Absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Specjalizuje się w doradztwie dla firm oraz rodzin w zakresie sukcesji oraz planowania spadkowego. Od 2005 roku prowadzi doradztwo oraz szkolenia w tej tematyce na zamówienie największych towarzystw ubezpieczeniowych, banków i organizacji zrzeszających przedsiębiorców. Specjalizuje się w budowie kompleksowych planów sukcesji dla firm rodzinnych oraz budowy planów awaryjnych dla firm nierodzinnych. Doradztwo obejmuje prawo gospodarcze, handlowe, rodzinne, spadkowe  podatkowe, połączone z budową założeń planu finansowego oraz towarzyszeniem w procesie podejmowania decyzji. Opieka nad klientem zakłada wieloletnią współpracę. Posiada 8-letnie doświadczenie praktyczne w sukcesji. Jest wykładowcą i ekspertem Instytutu Biznesu Rodzinnego w Poznaniu oraz Europejskiej Akademii Planowania Finansowego EAFP w Warszawie. Należy do członków rady programowej Fundacji Pomiędzy. Publikuje w wielu wydawnictwach przeznaczonych dla przedsiębiorców, m.in. THINK TANK, Magazyn Firm Rodzinnych i in. Udziela się jako ekspert w finansowanych przez PARP projektach poświęconych sukcesji w firmach rodzinnych: KODY WARTOŚCI - efektywna sukcesja w polskich firmach rodzinnych (www.kodywartosci.pl) oraz Przewodnik po sukcesji w firmach rodzinnych (www.sukcesja.org). Jest właścicielem Kancelarii Sukcesyjnej MARTYNIEC (dawniej WM GROUP).